Máy chiếu ngày nay rất phổ biến. Máy chiếu được sử dụng cho giáo dục, sự kiện, giải trí…

Nên nhu cầu dùng rất lớn, có cả mục đích dùng dài hạn và mục đích dùng ngắn hạn. Nếu bạn dùng mục đích lâu dài thì nên mua máy chiếu và phụ kiện mới còn nếu bạn chỉ dùng có 2 tiếng hoặc nửa ngày, vài ngài thì phương án tối ưu là thuê máy chiếu. Biết được nhu cầu đó QC Việt Nam đã đầu tư mấy chiếu có công suất từ 3000lumen đến 30000 lumen và màn chiếu từ 100 inch đến 250 inch để phục vụ nhu cầu của quý khách. Máy chiếu đảm bảo, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp còn chờ gì nữa có nhu cầu thuê máy chiếu hãy gọi 0985 844 799, là bạn có thết bị ngay.

Dưới đây là các sự kiện QC Việt Nam đã triển Khai:

 Cho thuê máy chiếu tại Ecopark

 

Cho thuê máy chiếu tại An Dương HN